Dank jullie wel voor jullie vertrouwen!

We hebben je in de maand mei gevraagd om ons te helpen door bij te dragen aan het bedrag van
€ 30.000,- dat we aan Pagedal moesten betalen vanwege de annuleringskosten van de Heart2Heart Zomerweek. We willen jullie via deze mail hartelijk bedanken voor de respons hiervoor. Er is inmiddels een fantastisch bedrag van  10.285,00 binnengekomen. Hiervoor zijn we jullie enorm dankbaar.

Mocht je alsnog besluiten om ons te willen ondersteunen dan kan uiteraard door het formulier op deze pagina in te vullen. Het is ook mogelijk om je gift over te maken naar de bankrekening van Stichting Vrij Zijn: NL11RABO0300200307, onder vermelding van ‘Gift annuleringskosten zomerweek’.

Dank jullie wel voor jullie vertrouwen en jullie ondersteuning!

Ondersteunen