Tot de laatste druppel … 

Jezus heeft zich onschuldig laten veroordelen om de straf, die wij hebben verdiend, op zich te nemen. Uit liefde voor ons heeft Hij Gods oordeel op Hem laten neerkomen door de beker van Gods gramschap, gevuld met de zonden van de hele wereld, tot de laatste druppel leeg te drinken. Door onze straf op zich te nemen, verandert de intieme Vader-Zoon relatie in een afstandelijke Rechter-Veroordeelde verhouding. Dit drukt Jezus uit in het citaat van Psalm 22: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Dit is wat Jezus het meest gevreesd heeft. Hoewel Hij weet dat het slechts tijdelijk zal zijn. Want terwijl Jezus aan het kruis hangt en gefolterd wordt in alle delen van zijn ziel, geest en lichaam, is Hij er zich volledig van bewust, dat Hij aan het kruis de hele wereld met God verzoent:

‘Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen’ (2 Korintiërs 5:19, HB).

Jezus’ sterven brengt verzoening, waardoor God zich niet langer als Rechter hoeft op te stellen. Nu mogen wij God opnieuw als Vader leren kennen.

Uit: Het wonder van het kruis