Vergeef anderen als je naar vrede verlangt

Vergeef anderen als je naar vrede verlangt. Niet vergeven leidt tot aanhoudende onrust. Je bent doorlopend bezig jezelf te verdedigen, voor jezelf op te komen en je gelijk te bevechten. Je blijft worstelen met negatieve gevoelens die je geestelijk en lichamelijk uitputten. Genoegdoening en vergeldingsdrang brengen je geen vrede. Door vergeving te schenken krijg je weer ruimte in je hoofd en in je hart. Vergeving schenken verandert onrust in vrede. Alles wat je is aangedaan neemt je niet langer in beslag. Toen Leonardo da Vinci zijn meesterwerk Het Laatste Avondmaal schilderde had hij hevige ruzie met een collega-kunstenaar. Nauwelijks in staat om zijn woede te bedwingen, besloot hij zich te wreken door het gezicht van zijn rivaal te gebruiken als model voor Judas de verrader. Toen hij vervolgens probeerde het gezicht van Christus te schilderen, merkte hij dat zijn boosheid en frustratie dit onmogelijk maakten. Pas toen da Vinci de andere kunstenaar vergaf en zich met hem verzoende, werd de blokkade opgeheven en ontving hij rust en vrede om zijn schilderij te voleindigen. Echte vrede komt voort uit het doen van Gods wil: ‘Kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geengiftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebreeën 12:12-15).

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert