Vergeven is niet vergeten

Mensen proberen wat hen is aangedaan te vergeten, maar komen erachter dat ze dat niet kunnen. Wie vergeving schenken ziet als ‘vergeven en vergeten’, probeert wellicht de pijn van het verleden te ontlopen. Vergeven is niet vergeten. Vergeven is verwerken. Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit. Je besluit om wat jou is aangedaan in Gods handen te leggen en niet meer naar boven te halen. Zelfs God vergeet de zonde niet wanneer Hij die vergeeft. Onze God is niet vergeetachtig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij de Alwetende. Hij vergeet niet dat Mozes een moordenaar was, Rachab een prostituee, David een echtbreker of dat Paulus christenen vervolgde. God zegt wel tegen hen en ons: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jeremia 31:34, NBG). Niet meer gedenken wil niet zeggen dat God ze vergeet. Het Hebreeuwse woord voor gedenken is zakar. Het betekent dat God er bewust voor kiest om er niet meer aan terug te denken. Het is niet meer in zijn gedachten. Hij brengt het nooit meer ter sprake. Hij zal het niet tegen ons gebruiken. Als je besluit te vergeven belooft God je hart zo te genezen dat ook jij er bewust voor kiest er niet meer aan te denken.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert