Vergeving komt van God

God wil graag dat wij zijn zoals Hij is: vergevingsgezind. De apostel Paulus schrijft dit aan de gemeente in Kolosse: ‘Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven’ (Kolossenzen 3:13). Voor de kerk in Efeze heeft hij dezelfde boodschap: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efeziërs 4:32). Vergeving schenken is de mooiste vorm van liefde. Je bent sterk als je om vergeving durft te vragen; nog sterker ben je als je het kunt schenken. Gandhi zei eens: ‘De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de sterke.’ Vergeving schenken is niet iets wat we van nature gemakkelijk doen. Het is niet moeilijk om de ander te blijven haten. Het is moeilijk om de ander te vergeven. Vergeving schenken voelt irrationeel, oneerlijk en onjuist. Hoewel vergeving schenken niet gemakkelijk is, is het in Gods ogen noodzakelijk en in ons eigen belang. C.S. Lewis schrijft: ‘Vergeving ontvangen en vergeving schenken zijn twee handen op één buik. Het is belangrijk dat de tegenstelling wordt opgeheven. Christen zijn betekent het onvergeeflijke te vergeven omdat God het onvergeeflijke in ons vergeven heeft.’ Het is een hels karwei als je in jezelf de kracht moet vinden om degene die je kwaad heeft gedaan te vergeven. Je dader vergeven, dat kun je niet. Probeer het niet zelf op te brengen. Vergeving komt van God. Hij kent je, leeft met je mee en wil je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert