Vergeving (schenken) is Gods genade (schenken)

Vergeving schenken betekent niet dat je goedpraat wat de dader je heeft aangedaan, dat de dader geen schuld meer heeft, of dat je het kwaad dat je is aangedaan door de vingers ziet en je de ander er mee weg laat komen. Vergeving schenken verandert de aard van de overtreding niet van slecht naar goed en veronderstelt ook niet dat de overtreding nooit heeft plaatsgevonden. Desmond Tutu zei: ‘Vergeving schenken betekent niet dat ik instem met de daad die mij deed lijden, of dat ik die op wat voor manier dan ook verontschuldig of vergoelijk. Het betekent simpelweg het aanvaarden van de realiteit van wat er is gebeurd en het loslaten van het incident dat niet te veranderen is.’ Vergeving schenken is de keuze om los te laten. Waar woede en pijn je verbinden aan de dader, zal vergeving schenken je losmaken van de pijn én de dader. Door te vergeven keur je niet goed wat de ander jou heeft aangedaan, maar maak je je los van de gevoelens die daaruit voortkomen. Daar doe je jezelf een heel groot plezier mee. Loslaten van boosheid, bitterheid en wrok heeft alleen maar een positieve invloed op jouw leven.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert