Verlangen naar meer

Sinds ik de Persoon en het werk van de Heilige Geest heb leren kennen is er veel in mijn leven en de bediening die God mij gaf, veranderd. Vanaf die tijd begon God mijn prediking van zijn Woord te bevestigen met tekenen en wonderen. Hieruit is een bevrijdingsbediening ontstaan en houden we in Nederland en daarbuiten bevrijdingsconferenties om mensen te helpen hun vrijheid in Christus te ontvangen. Door de jaren heen mochten we voor duizenden mensen bidden en hebben we talloze getuigenissen ontvangen van mannen en vrouwen die schoon schip hebben gemaakt en hun vrijheid in Christus hebben ontvangen. Ook kregen we getuigenissen hoe God mensen op een bovennatuurlijke manier lichamelijk had genezen, maar niet in die mate dat we hoorden hoe mensen bevrijd waren uit de duisternis. Ik wist dat God aan een ieder díe mate van geloof geeft die past bij de roeping voor zijn leven. Ik was dankbaar en onder de indruk als ik zag hoe mensen werden bevrijd als Gods Geest in ons midden begon te werken. Maar ik wist ook dat de woorden van Paulus voor mij golden: Streef dus naar de beste genadegaven(1 Korintiërs 12:31). Inmiddels weet ik dat de gave die ik op een bepaald moment nodig heb om optimaal te doen wat God van mij vraagt, de beste gave is voor mij.

De psalmdichter roept ons op: Vraag naar de HEERE en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend (Psalm 105:4). Aangemoedigd door deze woorden heb ik jarenlang uit bewogenheid God gevraagd om mij meer van zijn kracht te openbaren als we bidden voor de zieken. Tijdens een Wonder van het kruis-conferentie in Suriname verhoorde God mijn gebed. Normaal gesproken neem ik de deelnemers in zeven diensten mee in de laatste 18 uur van Jezus’ leven, waarin ik stil sta bij de zeven keer dat Jezus voor ons gebloed heeft, om te ontdekken wat dit voor ons betekent en hoe de zeven wonderen van het kruis in ons leven kunnen plaatsvinden. Dit keer hadden we de conferentie moeten inkorten tot vijf dies sten, waardoor ik een keuze moest maken of ik zou spreken over het wonder van genezing of over het wonder van bevrijding. Normaal zou ik voor het laatste gekozen hebben, maar deze keer voelde ik hoe de Heilige Geest me leidde om te spreken over genezing. Op dat moment ontving ik een grote mate van geloof en blijdschap dat God zijn liefde op een krachtige wijze in ons midden zou openbaren. Aan het eind van mijn prediking legde ik de mensen uit dat niet alleen ik, maar ook zijzelf voor de zieken zouden bidden. Ik vroeg de zieken die gebed wilden ontvangen op te staan. Na een korte instructie bad eerst ik voor de zieken, waarna overal in de zaal mensen voor elkaar begonnen te bidden. Ondertussen nodigde ik de Heilige Geest uit om mensen met zijn genezende kracht aan te raken in de naam van Jezus. Grote vreugde barstte los toen een vrouw getuigde hoe God haar blinde oog had geopend en hoe vele anderen getuigden van de genezingswonderen in ons midden. Sindsdien zien we meer en meer hoe God zijn hand uitstrekt tot genezing van hen die ziek zijn. Het is waar: als we met de genadegaven van God aan de lag gaan, zullen we later getuigen dat deze steeds sterker gaan functioneren in ons leven, waardoor God ons meer kan toevertrouwen en we in de genadegaven kunnen groeien.

Uit het boek: Groeien in geloof (nieuw!)