Voordat de tijd begon was God al liefde

God heeft ons lief omdat Hij liefde ís. Hij is de Eeuwige, die ons met eeuwige liefde liefheeft (Jeremia 31:3). Zijn liefde is onmetelijk en onuitputtelijk, eindeloos groot en diep. Johannes schrijft dat niemand God kan liefhebben, voordat God hem liefhad: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Johannes 4:19). Jezus zei dat God al liefde was, vóórdat Hij de aarde schiep. Vlak voor zijn sterven bad Hij: ‘Vader, U had Mij al lief voordat de wereld gegrondvest werd’ (Johannes 17:24, NBV). Hoe belangrijk het ook is dat God onze Schepper, Wetgever en Rechter is, al voordat Hij zich zo aan ons openbaarde was Hij liefde. God is Schepper, maar de schepping is er niet altijd geweest. Gods liefde wel. God is onze Wetgever en Rechter, maar er zijn niet altijd mensen geweest die een wet of rechter nodig hadden (pas vierhonderd jaar na Abraham heeft God aan Israël de Wet gegeven). Voor die tijd was God al liefde. Voordat God Schepper was, was Hij liefde. Voordat God Wetgever was, was Hij liefde. Voordat Hij Rechter was, was Hij liefde. Vanaf het allereerste begin en in zijn allerdiepste wezen is God liefde. Pas wanneer we Gods liefde leren kennen, kunnen we begrijpen wat het betekent dat God ook Schepper, Wetgever en Rechter is.

Uit: God is liefde punt!