Waarom vieren we Hemelvaartsdag?

Als Jezus direct na zijn opstanding de macht had overgenomen, zou Hij de leider geworden zijn van een wereld vol mensen met een zondige natuur. Na Jezus’ opstanding was er nog niets in de wereld veranderd! als Jezus op aarde was gebleven zou onze zondige, rebelse natuur zijn blijven voortbestaan, waardoor we zijn leiding nooit zouden hebben kunnen accepteren. Jezus kon onmogelijk onze Koning worden als de macht van de zonde niet eerst in ons leven gebroken zou worden.

Daarom moest Jezus weer opgenomen worden in de hemel, zodat de Heilige Geest in onze harten uitgestort kon worden, waardoor wij van binnenuit veranderen. De Geest van Jezus helpt ons onze zondige natuur met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen. Als onze oude zondige natuur sterft, worden wij opnieuw geboren en ontvangen wij het hart van Jezus in ons, dat meer en meer afgestemd wordt op het leven en de wil van Jezus. Door opnieuw geboren te worden zal de Geest van Jezus het karakter van Jezus (de goddelijke natuur) in ons tevoorschijn beminnen! Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Jezus lijken.

Zelfs ons lichaam zal dan, net als Jezus’ opstandingslichaam, in een oogwenk getransformeerd worden. Als Jezus terugkomt zal Hij zijn gemeente als een stralende bruid zonder vlek of rimpel naast zich plaatsen, heilig en onberispelijk! Dat zal het moment zijn waarop hij ‘de macht’ zal overnemen op aarde. Dank God voor zijn magistrale reddingsplan als je morgen Hemelvaart viert!

Uit: Het wonder van het kruis