Zijn succes is gegarandeerd

Al Gods plannen bergen de garantie tot succes in zich. Toen Noach van God te horen kreeg dat hij een ark moest bouwen, kreeg hij de garantie dat dit hem zou lukken. Toen Abram van God hoorde dat hij op reis moest gaan, is hij in gehoorzaamheid vertrokken zonder te weten waar hij terecht zou komen, in het vertrouwen dat God zijn leven zou besturen. Toen God Mozes opdroeg om het volk Israël uit de slavernij te bevrijden, wist Mozes – toen hij voor farao stond – dat God het hem zou doen gelukken. Toen God Paulus riep om in Rome voor de keizer te getuigen van het wonder van het kruis wist hij, toen hij werd gebeten door een giftige slang, dat hij gezond in Rome zou arriveren. Als de hemelse regisseur je roept en je vraagt iets voor Hem te doen, dan belooft Hij in alle dingen te voorzien.  Zo iemand is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wiens loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. Waarom? Omdat God gesproken heeft! Wandelen in geloof is dat je dát doet wat God je heeft geopenbaard! Wandelen in geloof is niet dat je je baan opzegt en God vraagt om in je onderhoud te voorzien. Dan draai je de rollen weer om en ga jij zelf op de stoel van de regisseur zitten! Wandelen in geloof is dat je leeft vanuit openbaring. Toen Jozua Mozes opvolgde als leider van Israël sprak God tot hem: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat u nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult u op uw wegen uw doel bereiken en zult u voorspoedig zijn.’  God wil dat jij de droom die Hij jou gegeven heeft in vervulling zult zien gaan. Hij wil dat je hierin voorspoedig bent. Begrijp goed dat het een immens groot verschil uitmaakt of je droom in jouw hart of in Gods hart is geboren. Als je jouw droom van God hebt ontvangen zal Hij je voorspoedig maken en zal Hij je helpen het doel te bereiken. Succes gegarandeerd!

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…