Deze vragenlijst kan u helpen uw levensweg in grote lijnen opnieuw te doorlopen (bij voorkeur met een pastoraal werker). De questionnaire wil u helpen een mens zonder geheimen en zonder muren te worden! Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.’ De questionnaire maakt inzichtelijk in hoeverre u emotioneel en geestelijk op een verkeerde manier aan mensen bent gebonden. Daarnaast worden mogelijke invalspoorten onthuld waardoor de boze uw leven kan zijn binnengekomen, om u in bepaalde gebieden van uw leven gebonden te houden.