Zoals U wilt

In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit van de wereld, samengeperst in die ene beker. Elke wreedheid, lust, haat, onvergevingsgezindheid, moord, enzovoort, werd samengeperst in die ene beker. Elke zonde van de hele wereld, van Adam tot en met de laatstgeborene, werd geconcentreerd in deze beker die door Jezus gedronken zou worden.

De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur is dat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken, werd in alle delen van zijn goddelijke natuur geconfronteerd met onze zonden. Onze zonde drukte zo zwaar op Jezus, dat Hij het gevoel had dat zijn ziel werd samengeperst.

Jezus vroeg drie keer aan zijn Vader of er geen andere manier was om de wereld te redden (Lucas 22:42). Met alles wat in Hem was haatte Hij de zonde en riep Hij het uit naar God. God maakte Hem echter duidelijk dat er geen andere weg was om de wereld te verlossen van haar zonden. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus het niet gered zou hebben als er geen engel uit de hemel was gekomen om Hem kracht te geven (Lucas 22:43). God stuurt een engel immers nooit voor niets. Maar Jezus vertrouwde God en zei: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt’ (Matteüs 26:39, NBV). Zo werd Jezus met onze zonden tot zonde gemáákt (2 Korintiërs 5:21).

Jezus heeft in zijn worsteling gedaan wat God van Hem vroeg. Hij heeft jouw beker – gevuld met jouw zonden – tot de laatste druppel leeggedronken.

Uit: De zeven wonderen (Glossy)

Over de nieuwe glossy: De zeven wonderen

‘Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’
(Johannes 15:13, NBG)

In De zeven wonderen neemt Wilkin van de Kamp je mee naar de zeven momenten in het Paasverhaal dat het bloed van Jezus de aarde doordrenkte. Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg om het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde te sprenkelen, zo doordrenkte tweeduizend jaar geleden het bloed van Jezus zeven maal de aarde, waardoor de zeven wonderen van het kruis in jouw leven kunnen plaatsvinden.Een indringende vertelling over de laatste achttien uur van Jezus met adembenemende illustraties van Glenn van der Mull.