Kinderrestaurants

Het leven voor veel kinderen in Peru is hard. Een kwart van de 27 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Veel ouders weten niet hoe zij in de primaire levensbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Voor veel kinderen is een ontbijt of warme maaltijd daarom niet vanzelfsprekend. Zij moeten zelf hun eten bij elkaar scharrelen.

De afgelopen jaren hebben Carlos en Mariela met hun medewerkers meer dan 42 kinderrestaurants opgezet om de kinderen en hun ouders in de armste wijken te helpen. Een kinderrestaurant is een zeer goedkope en effectieve manier om deze kinderen te helpen. Naast een gratis gezonde en voedzame maaltijd, wordt met de kinderen gebeden en wordt hen verteld dat zij in de ogen van God van grote waarde en belangrijk zijn.

De kinderrestaurants van Pan de Vida worden in samenwerking met lokale kerken opgezet. Zij kennen de nood in hun omgeving het beste en bieden garantie op een lange termijn samenwerking. Dagelijks hebben de medewerkers via het kinderrestaurant contact met de kinderen en wordt door huisbezoek het hele gezin bereikt.

De afgelopen jaren hebben we een paar duizend kinderen een nieuwe toekomst mogen geven. Maar de nood is groot. Pan de Vida wil meer kinderen helpen en kerken ondersteunen die ook een kinderrestaurant willen opzetten. Zij hebben onze hulp nodig. Verander de wereld en sponsor een kind! Voor slechts tien euro per maand kun jij het leven van een kind en zijn omgeving blijvend veranderen.

Klik hier om sponsor te worden.