Sponsor worden

Ja, ik wil graag een kind in Peru sponsoren!

Het leven voor veel kinderen in Peru is hard. Een kwart van de 30 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Ouders weten vaak niet hoe zij in de primaire levensbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Voor veel kinderen is een ontbijt of warme maaltijd daarom niet vanzelfsprekend. Zij moeten zelf hun eten bij elkaar scharrelen.

De missie van Pan de Vida
Pan de Vida, dat betekent ‘Brood dat leven brengt’, wil kansarme kinderen in Peru een hoopvolle toekomst geven door het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en hen te voorzien van gezonde voeding, schoolspullen, studiebeurzen en overige materialen die het welzijn van de kinderen bevorderen.

De visie van Pan de Vida
Wij zien een wereld waarin armoede en onderdrukking heerst en waar mensen en organisaties hun macht misbruiken. Een wereld waarin kinderen de dupe zijn van slecht functionerende economische systemen. Veel mensen leven voor zichzelf. De gewone man en vrouw profiteren vaak niet van economische vooruitgang.

We willen graag de liefde van Jezus uitdelen door de allerarmste kinderen en gezinnen in Peru helpen op te staan uit de spiraal van armoede. Wij zien een land voor ons dat tot bloei komt en waar iedereen, van jong tot oud, zicht heeft op een hoopvolle toekomst.

We willen mensen en organisaties in Nederland inspireren en helpen om concreet bij te dragen aan de bestrijding van armoede onder de kinderen in Peru.