Het vijfde wonder van het kruis

OVER ANIMATIE 5

Na de geseling deden de soldaten Jezus een rode soldatenmantel om. Ze vlochten een doornenkroon en zetten deze hardhandig op zijn hoofd. De vlijmscherpe doornen drongen door zijn huid, waardoor Jezus voor de vijfde keer begon te bloeden. De ‘kroning’ van Jezus was een profetische handeling, waardoor God ons wil laten zien dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon (de vloek) van ons leven.