Het vijfde wonder van het kruis

Hans kwam enkele jaren geleden tot geloof. Hij werd opgevangen in een fijne gemeente maar zijn problemen werden niet opgelost. Het werd bijna onmogelijk voor Hans om in zijn gezin, in zijn baan en in de gemeente goed te functioneren. Vaak verscheen hij niet op zijn werk. Zijn chef vertelde hem dat hij voor een minimumloon mocht blijven, maar dat hij nooit promotie zou kunnen maken. Op een zondagmorgen bezocht Hans onze kerk. Toen hij naar voren kwam voor gebed viel hij op de grond en begon te kronkelen en te sissen als een slang. Uit een aantal gesprekken met een pastoraal werker bleek dat Hans van de ene dag op de andere op jonge leeftijd door zijn ouders bij oma was ondergebracht. ‘We kunnen niet langer voor je zorgen,’ werd hem verteld. Als kind voelde hij zich afgewezen. Er ontstond een nauwe band met oma. Hans had weinig contact met zijn ouders tot hij na enkele jaren, totaal onverwacht, weer bij oma werd weggehaald en in het ouderlijke gezin werd teruggeplaatst. De band met oma bleef.

Hans werd volwassen, trouwde en werd vader van twee kinderen. Op een dag werd oma ziek en het werd snel duidelijk dat ze spoedig zou sterven. Hans bezocht haar op haar sterfbed. Hij zag hoe oma een doodstrijd had te strijden waarbij ze in haar bed kronkelde en siste als een slang. Drie maanden na haar overlijden werd Hans opgenomen in een psychiatrische inrichting met dezelfde psychische verschijnselen als zijn oma. Na verschillende gesprekken met een pastoraal werker werd voorgesteld om met Hans te bidden voor bevrijding en herstel. Demonische banden tussen grootmoeder en Hans werden losgebeden, vloeken uit het verleden werden verbroken en de demon moest (sissend als een slang!) zijn claim op het leven van Hans loslaten. Hij was na jaren van depressie en gebondenheid vrij! In korte tijd genas God de innerlijke wonden in zijn leven waarna Hans een eigen bedrijf wist op te zetten en tot op de dag van vandaag God met vreugde mag dienen in zijn gezin en zijn gemeente.