Het vijfde wonder van het kruis

Vader in de hemel,

Vergeef me dat ik mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Ik bekeer mij van alle zondepatronen in mijn familie: verslavingen, geweld, onreinheid, toverij, egoïsme, geldzucht (en/of wat Gods Geest mij te binnen brengt). Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Ik geef Hem mijn verleden, mijn pijn, mijn woede en verdriet, mijn afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens en mijn recht op vergelding. Omdat Jezus mijn doornenkroon gedragen heeft, ben ik – in de naam van Jezus – nu vrij van elke kwade invloed en elke donkere schaduw over mijn leven. Ik kies ervoor om U gehoorzaam te zijn en om elke dag in uw zegen te wandelen. Dank U wel voor zoveel liefde en genade.

Amen.