Het vijfde wonder van het kruis

Na de wrede geseling namen de soldaten Jezus mee naar de binnenplaats van het Pretorium. Daar riepen ze het hele bataljon bij elkaar, op papier zo’n zeshonderd manschappen. Jezus, half bewusteloos, werd door de soldaten bespot. Zonder dat Pilatus hiervoor opdracht had gegeven, rukten ze Hem de kleren van het lijf. Ze zagen het als ‘een goede grap’ over de kapotgeslagen rug van deze – in hun ogen – provinciale Jood, een rode Romeinse soldatenmantel te hangen. Jezus was door zijn volksgenoten als een koning Jeruzalem binnengehaald, daarom gaven ze Hem spottend een rietstok in zijn hand als een scepter en vlochten zij van doornige twijgen een ‘kroon’ en zetten deze hardhandig op zijn hoofd.

Doornen op zijn hoofd
De doornenkroon was waarschijnlijk vervaardigd uit gedroogde takken van de Zizyphus spina, een boom die vlijmscherpe doornen heeft van 2,5 centimeter lang, die gemakkelijk dwars door de schedelhuid kunnen boren. Spottend vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en brachten Hem de ‘koninklijke groet’. Ze spuugden Hem in het gezicht, rukten de rietstok uit zijn hand en sloegen Hem ermee op het hoofd, zodat de vlijmscherpe doornen door zijn huid drongen en Hij voor de vijfde keer begon te bloeden.

De ‘kroning’ van Jezus op de binnenplaats van het Pretorium door de Romeinse soldaten was geen toevallige samenloop van omstandigheden. Zonder dat ze het wisten verrichtten de Romeinse soldaten een profetische handeling. Zij maakten zichtbaar dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon van ons leven.

De vloek van de zonde
De doornenkroon waarmee Jezus door de Romeinse soldaten gekroond werd, staat symbool voor de vloek: de gevolgen van de zonde in ons leven. In Genesis 3:17-19 staat geschreven dat de aardbodem als gevolg van de zondeval is vervloekt en sindsdien doornen en distels voortbrengt. God zei tegen Adam en Eva: ‘De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; doorns en distels zal hij voor u laten opkomen.’

De beste definitie van een vloek is eenvoudig: de gevolgen van de zonde. Jezus heeft niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook de gevolgen van de zonde. Toen Jezus door de Romeinse soldaten met een doornenkroon werd gekroond was dit een profetische handeling, waarin zichtbaar werd dat Jezus in onze plaats tot een vloek is geworden. In Galaten 3:13 en 14 legt Paulus het uit: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek (…) door voor ons een vloek te worden, zodat de zegen van Abraham tot ons kan komen en wij de Heilige Geest ontvangen door het geloof.’

Wees geen slachtoffer
Sommige christenen zitten gevangen in het onrecht van hun verleden, waardoor ze in een slachtofferrol terecht zijn gekomen. Zij geloven de leugen dat hun leven bepaald wordt door hun verleden. De waarheid is echter dat de keuzes die we maken ons leven bepalen. De keuzes van gisteren bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven vandaag. Als we geloven in Jezus, dan wordt ons leven niet langer bepaald door wat ons is aangedaan, maar door wat vóór ons is gedaan aan het kruis. De waarheid is dat Jezus slachtoffer werd in onze plaats. Hij wil niet dat we nog één minuut langer vasthouden aan onze rol als slachtoffer, maar dat we het wonder van het kruis omarmen.

De doornenkroon van jouw leven
Hoe kijk jij naar wat er gebeurde op die binnenplaats van het Pretorium? Zie je dat de Romeinse soldaten Jezus gekroond hebben met de doornenkroon van jouw leven? Jezus is naar deze wereld gekomen om door jou gekroond te worden met de vloek van de pijnlijke gevolgen van de zonde in je leven. Hij wil dat je jouw doornenkroon aan Hem gaat geven: je verleden, je pijn, je woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoelens, je recht op vergelding, je slachtofferrol, je zondepatronen en je verslavingen.

Zie hoe de Koning der koningen zich voor je neerbuigt en zegt: ‘Kom, alles is volbracht. Ik heb de strijd gestreden. Toen de soldaten met een riet op mijn hoofd sloegen en de doornen diep mijn schedelhuid binnendrongen, heb Ik alle gevolgen van de zonde in jouw leven op Mij genomen. Wees niet bang, maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven!’