Het vijfde wonder van het kruis

1. Wat is het verband tussen de doornenkroon en Genesis 3:17-19?

2. Wat is voor ons het gevolg dat Christus voor ons tot vloek is geworden (Galaten 3:13-14)?

3. Wat vind jij een goede definitie van een vloek?

4. Welke doornenkroon van jouw leven zou je aan Jezus willen geven?

5. De Bijbel leert ons onze zegeningen te tellen. Waar zie jij Gods zegen in je leven?

GEBED

Vader in de hemel,

Vergeef me dat ik mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Ik bekeer mij van alle zondepatronen in mijn familie: verslavingen, geweld, onreinheid, toverij, egoïsme, geldzucht (en/of wat Gods Geest mij te binnen brengt). Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Ik geef Hem mijn verleden, mijn pijn, mijn woede en verdriet, mijn afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens en mijn recht op vergelding. Omdat Jezus mijn doornenkroon gedragen heeft, ben ik – in de naam van Jezus – nu vrij van elke kwade invloed en elke donkere schaduw over mijn leven. Ik kies ervoor om U gehoorzaam te zijn en om elke dag in uw zegen te wandelen. Dank U wel voor zoveel liefde en genade.

Amen.