Preek van de week

Vrij Zijn Zomerweek 2018

Abraham had een belofte gekregen, maar die leek onmogelijk. Zijn vrouw was onvruchtbaar. Hoe kon hij dan ooit vader van vele volken worden? En dan laat God hen ook nog eens zo lang wachten totdat ze beiden sowieso te oud zijn om nog kinderen te krijgen. Maar Abraham bleef God op zijn woord vertrouwen: ‘Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd’ (Romeinen 4:21). Abraham hield vol en zag Gods belofte in vervulling komen!