Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 2022

De Kerk mag volgens sommigen afgedaan hebben, maar er zijn nog steeds miljoenen christenen in Nederland (en België), die zich verbonden weten met de Kerk die hen lief is. In een wereld vol verwarring, waarin niets meer logisch lijkt, vormen wij samen het Lichaam van Christus op aarde. Wij zijn de Kerk! Juist nu worden we uitgedaagd om een Kerk te zijn die als Jezus is. Een Kerk die zich geroepen weet om het verschil te maken. Een Kerk die geroepen is om Gods liefde op de wereld los te laten. Een Kerk die verrast, knielt, profetisch, moedig en veilig is. We willen ons ernaar uitstrekken om zo Kerk te zijn. Je bent van harte uitgenodigd voor een weekend vol bijbels onderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting. Een weekend dat bol staat van Gods wonderlijke liefde en kracht.

Sprekers: Wilkin van de Kamp, Willem J. Ouweneel, Wim Hoddenbagh, Jan Pool en Bart Hesseling

  1. Een Kerk die als Jezus is (Wilkin van de Kamp)
  2. Een Kerk die geroepen is (Jan Pool)
  3. Een Kerk die verrast (Willem J. Ouweneel)
  4. Een Kerk die knielt (Wim Hoddenbagh)
  5. Een Kerk die profetisch is (Jan Pool)
  6. Een Kerk die moedig is (Bart Hesseling)
  7. Een Kerk die veilig is (Wilkin van de Kamp)