Project Israël

De situatie in en rondom Israël baart ons grote zorgen. De situatie is onbeschrijfelijk zorgelijk. Overal is de spanning voelbaar. Inmiddels vindt er een ware volksverhuizing plaats vanuit het Zuiden naar het centrum van Israël. Er wordt aan de deur van verschillende Messiaanse en Arabische gemeenten geklopt voor hulp; o.a in de vorm van voedsel. Pastor Butros is een bevriende Arabische kerkleider in Haifa. Hij schrijft ons of we hem kunnen helpen uit te reiken naar hen die voedselhulp en andere basisbehoeften nodig hebben. Ik heb pastor Butros belooft hiervoor een oproep te doen. Wij garanderen dat elke gift voor honderd procent gebruikt wordt om – zonder aanziens des persoons – uit te reiken naar hen die onze hulp nu nodig hebben. Deze actie duurt slechts een week. Laten we de handen ineen slaan om tot zegen te zijn voor Israël en voor hen die hier wonen.

Ja, ik wil ook meehelpen