Op onze conferenties zien we vele wonderen en in ons dagelijks leven bemerken we kleine knipoogjes van de aanwezigheid van God. We weten: Hij is Heer en Hij kan alles. En toch stuiten we allemaal wel eens op situaties waarin God niet doet wat wij Hem bidden. Dat laat ons vaak achter met heel wat vragen:

Waarom geneest God niet iedereen?
Waarom grijpt God niet in?
Waarom beschermt God ons niet?

In mijn worsteling met deze vragen heb ik voor mijzelf een antwoord gevonden. Voor sommigen is mijn antwoord confronterend en voor anderen heel verrassend: alle antwoorden worden gevonden in Gods liefde. Want God is liefde. Het probleem is dat ons idee van liefde zo anders is dan dat van God. God spreekt de taal van de volmaakte liefde. Dat is niet onze moedertaal. Niemand van ons krijgt deze taal zo onder de knie dat hij Gods antwoord ten volle kan begrijpen. Onze liefdestaal heeft een te kleine woordenschat. We hebben geen woorden voor de allesomvattende en allesoverstijgende liefde van God. Onze kennis over God en ons begrip van God is gewoon te beperkt. Gods liefde speelt zich op een ander niveau af dan onze woorden en gedachten. We kunnen zijn liefde aannemen, maar nooit bevatten. Gods liefde is onverklaarbaar en oneindig onbegrijpelijk.

Sommige christenen kunnen niet leven zonder sluitende verklaringen en antwoorden op onze waarom-vragen. Zij zetten de heilige hakken in het zand. Laat ik eerlijk zijn. Lange tijd kon ook ik niet omgaan met onopgeloste vraagstukken of verschil in theologie of beleving. Dogma’s boden mij veiligheid. Daar mocht je niet aan komen. Ik heb mogen ontdekken dat worstelen een zegen kan zijn. Het dwingt je om op zoek te gaan naar antwoorden. Jezus gaf ons deze belofte: ‘Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:8, NBV). We vragen voordat het ons wordt gegeven. We zoeken voordat we het vinden. En we kloppen voordat ons wordt opengedaan. Wie met God durft te worstelen zal ontdekken dat het bestaan van God en zijn liefde voor ons niet afhangt van onze omstandigheden. Het is mogelijk om God te vertrouwen in alle oneerlijkheid van het leven. Laten we daarom eerlijk zijn: niemand weet alle antwoorden. Maar ik ken Iemand die ze wel heeft. Hoe meer mijn omgang met God zich verdiept, hoe meer ik Hem vertrouw. En hoe meer ik Hem vertrouw, hoe minder behoefte ik heb om alles te begrijpen.

Ik heb het boek Waarom grijpt God niet in? geschreven omdat ik christenen op weg wil helpen een antwoord te vinden op de eerder gestelde vragen. Ik vind het pijnlijk, verdrietig en werkelijk onnodig dat het geloof van zoveel christenen schipbreuk heeft geleden omdat zij geloofden dat God hen voor alle problemen zou sparen. Op het moment dat ze geconfronteerd werden met ziekte en lijden viel hun beeld van God aan diggelen. Ze werden cynisch en zetten hun geloof overboord: ‘Als God dit in mijn leven toelaat, dan hoef ik Hem niet meer.’

Bovendien wil ik een brug bouwen tussen de streep-theologie en de claimtheologie. De streep-theologie staat voor christenen die geloven dat God de gaven van de Geest heeft beperkt tot de apostolische tijd die zou zijn afgesloten. Spreken in tongen, profetie, genezing van zieken en uitdrijving van boze geesten zouden opgehouden zijn bij de totstandkoming van de Bijbel. Ergens in de tweede eeuw zou er ‘van Hogerhand’ een streep zijn gezet. Waar de streep-theologie gelooft dat God niet meer geneest, gelooft de claim-theologie dat God altijd geneest. Door genezing te proclameren (te claimen) en ernaar te handelen zul je genezing ontvangen. Ik heb gezien hoe in beide kampen christenen teleurgesteld het geloof overboord hebben gegooid en worstelend ten onder zijn gegaan. Met de apostel Paulus wil ik iedereen oproepen: ‘Zorg dat je blijft geloven, en dat je vanbinnen eerlijk bent tegenover God. Sommige christenen vonden dat niet belangrijk. Daardoor is hun geloof nu verdwenen, net zoals een schip dat gezonken is’ (1 Timoteüs 1:19, BGT). Het is de hoogste tijd om eerlijk te zijn en afstand te nemen van extreme opvattingen die het Lichaam van Christus geen goed doen. God is groter dan onze theologie en Hij is groter dan onze ervaringen.

Uit: Waarom grijpt God niet in?