Wil je wekelijks onze Vrij Zijn Onderwijsbrief ontvangen? Vul je gegevens hieronder in en ontvang net als meer dan 21.000 abonnees iedere week een mailing met filmpjes, quotes en korte meditaties uit Wilkin zijn boeken:

De afgelopen weken hebben we gezien hoe bijzonder onze kleine blauwe planeet is. Het is een groot wonder is dat er op aarde leven mogelijk is. God heeft ervoor gezorgd dat alle noodzakelijke voorwaarden precies goed zijn. Het klinkt dan ook allesbehalve logisch dat de Schepper op een dag besluit de aarde te vernietigen. God laat zijn meest unieke project in het heelal, onze blauwe planeet, niet verloren gaan.

Petrus zei tegen de inwoners van Jeruzalem: ‘De Heer zal de Messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld’ (Handelingen 3:20-21). De aarde wordt niet vernietigd maar vernieuwd. Als we gaan zien dat er hoop is voor de schepping, wordt het verlangen naar Jezus’ wederkomst zoveel mooier en concreter.

De Bijbel leert ons dat God de aarde gemaakt heeft om voor altijd bewoond te worden: ‘Want zo zegt de HEERE, die de hemel geschapen heeft, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen’ (Jesaja 45:18, HSV). Prediker zegt: ‘De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan’ (Prediker 1:4, HSV). David zingt in een van zijn psalmen: ‘De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen’ (Psalm 37:29, HSV). Paulus schrijft aan de christenen in Rome: ‘De schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God’ (Romeinen 8:21, HB). Er staat niet dat de schepping wordt vernietigd, maar dat zij wordt bevrijd.

De vraag of God een compleet nieuwe schepping maakt of de schepping vernieuwt is al heel oud. God hield het volk Israël een heerlijke toekomst voor: ‘Zie, Ik [God] schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde’ (Jesaja 65:17-18).

In het Nieuwe Testament is de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde nog steeds niet vervuld. De apostel Petrus schrijft: ‘Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe [kainos] hemel en een nieuwe [kainos] aarde, waar gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:13). Pas in het laatste bijbelboek lezen we hoe de belofte die God al door Jesaja had gegeven, in vervulling gaat: ‘Ik zag een nieuwe [kainos] hemel en een nieuwe [kainos] aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer’ (Openbaring 21:1). Het Grieks heeft twee woorden voor ‘nieuw’: kainos en neos. Kainos betekent dat iets kwalitatief vernieuwd wordt, terwijl neos wordt gebruikt in de betekenis van ‘iets vervangen’. Als het Nieuwe Testament over de nieuwe hemel en aarde spreekt, wordt kainos gebruikt. God zegt niet: ‘Zie, Ik maak allemaal nieuwe dingen’, maar: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5). Onze aarde komt niet in een kosmische vuilnisbak terecht, maar zal volkomen vernieuwd worden. Wat een vooruitzicht!

Uit: De Muizenval, Gods invasie in de wereld