Woorden hebben iets profetisch. Ze kunnen wat nog niet is tevoorschijn roepen. Ze kunnen verwachting creëren, geloof voortbrengen en een positief klimaatscheppen. Ze kunnen helpen, ophelderen, uitleggen, aansporen en veranderen.

Wilkin: ‘In zeven sessies willen we je helpen om vrij te worden van alle negatieve woorden die over je zijn uitgesproken. Bovendien willen we je uitdagen om – in navolging van Jezus – woorden van geest en leven te spreken in de levens van mensen. De Heilige Geest wil je helpen om Gods gedachten en gevoelens voor de mensen om je heen tot uitdrukking te brengen. Hij wil je inspireren om woorden te spreken die geladen zijn met bovennatuurlijke kracht en autoriteit van Jezus Christus. Ontdek hoe je een cultuur van bemoediging kunt creëren en verander de wereld om je heen met één woord tegelijk!’

Spreker: Wilkin van de Kamp