De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is (Johannes 3:8).

Jezus en de apostelen leerden dat de Heilige Geest zowel in als op iedereen wil komen die Jezus wil volgen en verkondigen. De zalving van de Heilige Geest in ons ontvangen we bij de wedergeboorte. De Heilige Geest in ons bestond onder het Oude Verbond nog niet. Dit voorrecht is weggelegd voor de wedergeboren christenen die door het wonder van het kruis zijn gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd.

In het Oude Verbond was de zalving van de Heilige Geest op mensen voorbehouden aan enkele bevoorrechte leiders. De Heilige Geest kwam op of over hen om hen de kracht te geven voor een bijzondere taak. Voor een korte tijd werd hen Gods zalving ‘verleend’ om Gods doel te bereiken. De Geest verliet hen weer wanneer de taak was volbracht.

De inwonende Geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8:16). De inwonende Geest van God is onze innerlijke Leraar: de Geest van de waarheid. Hij spreekt tot ons, leert ons en wijst ons de weg naar de volle waarheid (Johannes 16:12-13). Door een intieme relatie met de inwonende Geest van God zal

de vrucht van de Geest in ons groeien (Galaten 5:22) en leert Hij ons hoe wij de gaven van de Geest kunnen gebruiken (1 Korintiërs 12:4-11). De Heilige Geest in ons leert ons hoe we zullen bidden, zieken genezen, demonen uitdrijven en mensen tot herstel mogen brengen.

De zalving van de Heilige Geest op ons is de gemanifesteerde kracht van de toekomende eeuw die door ons heen werkt en ons in staat stelt te doen wat Jezus deed. De Heilige Geest op ons is als de wind. Wij kunnen de wind niet zien, maar we kunnen wel het effect van de wind zien als die waait. Wij kunnen de Heilige Geest van God ook niet zien, maar we kunnen de resultaten wel zien: mensen worden gered, genezen, bevrijd en verlost.

Als Gods Geest op ons wordt uitgestort, doet God dit altijd met een doel. Zijn  tegenwoordigheid komt om mensen te helpen, te genezen en te bevrijden. Als Gods kracht zich begint te manifesteren, mogen we de Heilige Geest de ruimte geven om te werken zoals Hij dat wil.

Als we willen dat de wereld zowel Gods karakter als Gods kracht zal zien, dan is het nodig dat Gods zalving zowel in ons en op ons zal toenemen. Het zijn twee kenmerken van dezelfde Heilige Geest. Ze horen bij elkaar, zoals een trein bij de rails. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uit: Gods Geest in ons en op ons