‘Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad’ (2 Korintiërs 5:10, GN).

Wat we in het vooruitzicht hebben is zoveel beter dan wat achter ons ligt. Paulus schrijft twee keer dat de gelovigen voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen om beloond te worden: ‘Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God’ (Romeinen 14:10-12). ‘Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad’ (2 Korintiërs 5:10, GN).

We mogen de rechterstoel niet verwarren met de witte troon. Jezus’ volgelingen zullen op grond van hun levenswandel voor de rechterstoel van Christus beloond worden, terwijl de ongelovigen op grond van hun levenswandel voor de grote witte troon geoordeeld worden. De rechterstoel van Christus is dus niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te zien. Wij kunnen met vrijmoedigheid voor de rechterstoel verschijnen, want de rechterstoel is voor ons een genadetroon. Wij hoeven niet bang te zijn om alsnog verloren te gaan. Jezus heeft niet alleen onze zonden, maar ook Gods oordeel over onze zonden op zich genomen.

Onze verlossing is veiliggesteld door ons geloof in Jezus. Hij zei: ‘Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Johannes 5:24, NBV). Paulus herhaalde het nog maar een keer: ‘Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn’ (Romeinen 8:1).

Het concept van de rechterstoel – in het Grieks bema genoemd – komt voort uit de oude Olympische Spelen. De bema-zetel was een hoog platform naast de finishlijn, van waaruit de jury goed zicht had om de volgorde te kunnen bepalen waarin de atleten de finish bereikten. Vervolgens werden hier de lauwerkransen aan de winnaars uitgedeeld. De atleten kwamen voor de bema-zetel om geëerd en onderscheiden te worden. De rechterstoel is niets minder dan het erepodium van Christus waar de volgelingen van Jezus als winnaars verschijnen om hun beloning te ontvangen.

Paulus refereert vaker aan de rechterstoel en de beloning die wij hier zullen ontvangen: ‘Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven. Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. En daarom ben ik streng voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen!’ (1 Korintiërs 9:24-27, BGT).

Jakobus geeft ons een kijkje in hoe het zal zijn als wij voor de rechterstoel van Christus staan: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het [eeuwige] leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft’ (Jakobus 1:12, NBV). De mooiste prijs die we ontvangen is eeuwig leven in Gods nabijheid op een geheel herstelde aarde.

Paulus schrijft vol vertrouwen aan het einde van zijn aardse leven: ‘Het uur van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard. Wat mij nog wacht, is de prijs, de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal omhangen op de grote dag, en niet alleen mij, maar ook allen die verlangend hebben uitgezien naar zijn verschijning’ (2 Timoteüs 4:6-8, GN).

Uit: Waarom grijpt God niet in?