‘Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen’ (Numeri 13:33).

In ons leven komen we bij tijd en wijle een reus tegen die Gods plan voor ons leven probeert te dwarsbomen of zelfs te ontnemen. We krijgen allemaal met deze reus te maken. Zonder uitzondering hebben we in ons leven te kampen met ‘de reus van teleurstelling’: verwachtingen, dromen en plannen zijn niet uitgekomen. Mensen stellen ons teleur en vaak hebben we niet in de gaten dat wij het zijn die hen weer teleurstellen. Teleurstellingen lijken het leven te bepalen.

De kerk van vandaag zit vol met mensen die de reus van teleurstelling zijn tegengekomen. Ze zijn slachtoffer geworden van volksvijand nummer één van het Lichaam van Christus: ze zijn teleurgesteld in elkaar en misschien zelfs in God. Ze zijn uitgerangeerd, terwijl God zo’n geweldig plan voor hun leven in gedachten heeft. Daarom

wordt het tijd dat we de reus van teleurstelling te lijf gaan. Maar hoe doen we dat? Hoe gaan we om met de teleurstellingen in ons leven? Het antwoord is zeer bepalend voor de kwaliteit van ons leven. God kan nog zo’n geweldig plan voor ons leven hebben uitgedacht, maar als we niet goed met teleurstelling omgaan kan dit Gods bedoeling met ons behoorlijk in de weg staan.

Wat bewerkt de reus van teleurstelling?
Als we niet op de juiste wijze leren om te gaan met teleurstellingen in ons leven zullen we ontmoedigd raken. Diep vanbinnen zal er iets knappen en worden je bitter, waarna we ons uiteindelijk van God afkeren en van zijn plan voor ons leven.

De reus van teleurstelling zal in de eerste plaats je proberen te ontmoedigen. Hij wil je moed, je passie en je geloof roven. Dit is wat teleurstelling kan bewerken als je er niet tegen optreedt! Toen de twaalf verspieders het beloofde land binnentrokken om te spioneren, vertrokken ze enthousiast en met hoge verwachtingen. Maar tien van hen kwamen diep teleurgesteld en ontmoedigd terug. Ze waren de Enakieten tegengekomen, die tot de reuzen behoorden, en zagen zichzelf als sprinkhanen. De confrontatie met deze reuzen was zo’n teleurstelling en zo ontmoedigend dat ze hun moed, hun enthousiasme en hun geloof voor de zaak verloren. Diep vanbinnen was er iets geknakt. Nog erger was het dat zij hun teleurstelling gingen delen met de rest van het volk en hierdoor ook het hart van de Israëlieten bang maakten, zodat zij het land dat God hen gegeven had, niet meer wilden binnengaan.

Als jij op een verkeerde manier met teleurstelling omgaat (bijvoorbeeld door je teleurstelling te delen met mensen, maar niet met God) ga je gegarandeerd brokken maken. Je teleurstelling en ontmoediging zullen anderen infecteren. Spreek daarom nooit met anderen over je teleurstelling voordat je jouw teleurstelling met God hebt gedeeld en aan Hem hebt overgegeven. God zal de angel van de pijn, die de teleurstelling heeft veroorzaakt, bij je wegnemen. De teleurstelling zal niet kunnen uitgroeien tot ontmoediging, zoals dit gebeurde bij de tien verspieders die het beloofde land uiteindelijk nooit zijn binnengegaan.

Reken telkens weer af met de reus van teleurstelling, zodat je niet ontmoedigd wordt en je je hart niet afkeert van mensen of van God. Laat teleurstelling nooit je toekomst met God in gevaar brengen.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…