God is liefde. Jij bent geschapen naar zijn beeld, daarom kun jij liefde ontvangen en doorgeven. Dat is de waarheid die werkelijkheid wordt als je hiervoor kiest! Wie leeft zonder de liefde van God te kennen heeft eigenlijk niet geleefd. In Ezechiël 16 wordt op aangrijpende wijze beschreven hoe God omziet naar het volk Israël. Israël wordt beschreven als een baby die bij de geboorte werd weggeworpen, omdat niemand waarde hechtte aan dit leven. Er was helemaal niemand die met ontferming naar het kindje omzag, totdat God voorbijkwam. Vers 6 zegt: ‘Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zei tot u, in uw bloed: leef!’ Als het kind volwassen is geworden komt God opnieuw voorbij en zegt: ‘Zie, de tijd van de liefde is voor u gekomen!’

De boodschap van het evangelie is dat Jezus naar je toekomt en zegt: ‘De tijd van de liefde is voor jou aangebroken!’ Laat deze woorden diep tot je doordringen en merk hoe Gods volmaakte liefde op wonderlijke wijze elke angst in je leven zal uitbannen. Gods liefde zal je in staat stellen om al je – in angst opgetrokken – muren neer te halen. Muren die je zouden moeten beschermen, maar die je uiteindelijk belemmeren om in relatie tot God en mensen te leven. Ontdek hoe je, geworteld en gegrond in Gods liefde, je niet langer door angst hoeft te laten beheersen.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…