Nergens is zo duidelijk te zien dat God voor ieder mens een plan heeft als in het leven van Jezus. Voordat Jezus geboren werd waren honderden profetieën uitgesproken over zijn leven. Voor de komst van Jezus lag Gods draaiboek voor zijn leven al klaar. Jesaja profeteerde hoe het leven van Jezus door de hemel was voorbestemd: ‘Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon Ik mijn luister’ (Jesaja 49:1-3, NBV21)

Jezus wist als geen ander dat zijn Vader in de hemel de regisseur van zijn leven was. Alles wat Hij sprak en deed, was Hem geopenbaard door zijn Vader in de hemel. Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen’ (Johannes 5:19, NBV21). Het was de Heilige Geest, die Jezus telkens liet zien wat er gebeuren zou in zijn leven. Daarom kon Johannes zeggen dat Jezus alles wist wat er gebeuren zou (Johannes 18:4).

Als Jezus uiteindelijk voor Pilatus staat, maakt Hij duidelijk dat Hij weet wie Hij is en waarvoor Hij geboren is. Hij zegt: ‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen!’ (Johannes 18:37, NBG). In de laatste achttien uur voor Jezus’ sterven liet God zien dat Hij de grote regisseur is en wat het wonder van het kruis voor ons betekent. Door het wonder van het kruis beseffen we hoe belangrijk het is te weten waarvoor we zijn geboren en waarom we leven. Een leven dat geleid wordt door de grote Regisseur maakt het leven stukken waardevoller.

Denk niet dat jouw leven te onbeduidend of zonder betekenis is voor God om een aandeel te hebben in zijn goddelijke plan. Koning Salomo zei: ‘De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel’ (Spreuken 16:4, NBG). Het Hebreeuwse woord voor ‘doel’ komt van het Hebreeuwse werkwoord dat ‘antwoord geven’ betekent. Wat betekent dit? Dat God alles, dus ook jou, geschapen heeft voor zijn doel. En dat Hij hoopt dat jij positief zal reageren op zijn plan door zowel je hart, als ook je leven aan Hem te geven. Wil jij een instrument zijn in zijn hand, inzetbaar zoals Hij wil? Ben jij beschikbaar en ben je bereid de rol te spelen in het script dat Hij geschreven heeft?

Ik vind het heerlijk dat ik met de Psalmdichter tegen God kan zeggen: ‘U houdt mij aan uw hand en leidt mij volgens uw plan’ (Psalm 73:23-24, NBV). Ken jij Gods plan voor jouw leven? Het plan dat past binnen het veel grotere plan dat God al voor de schepping van deze wereld heeft ontworpen? Dan zul je bloeien waar God jou geplant heeft. Wat er ook op je weg komt en in welke situaties je ook verzeild raakt. Ga net als David op zoek naar Gods plan voor jouw leven totdat je weet wat God met jou voor heeft. Volgende week geef ik je een aantal sleutels die je hierbij helpen.

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)