‘Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht’
(Jeremia 17:8)

Aukje en ik wonen aan de rand van het dorp en wandelen regelmatig naar ‘ons plekje’ waar midden in een weiland een prachtige eikenboom staat met een kolossale kroon waarvan de takken tot in de hemel lijken te reiken. Zowel in de zomer als in de winter heeft deze boom met zijn dikke stam en royale kroon iets koninklijks. Geen wonder dat gelovigen in de Bijbel worden vergeleken met bomen: ‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.’ (Jeremia 17:7-8, NBV).

God belooft je dat, als je op Hem vertrouwt, in alle seizoenen van het leven kunt standhouden en vrucht dragen. Het geheim van een vruchtbaar leven ligt volgens Jeremia in het onzichtbare. Het zijn de wortels die kracht en vitaliteit aan een boomstam en de takken geven. Zonder sterke wortels kun je geen vrucht dragen. Zonder sterke wortels kun je de stormen in het leven niet trotseren. Als jouw leven geworteld en gegrond is in het Woord van God (Psalm 1:2-3), in Gods bovennatuurlijke liefde (Efeziërs

3:17-18) en in wie je bent in Christus (Johannes 15:15-16), dan belooft God dat je in alle seizoenen van het leven kunt standhouden en dat je niet alleen vrucht zult dragen maar dat deze vrucht bovenal blijvend zal zijn.

Geënt op de Wijnstok
Vlak voor zijn sterven noemt Jezus zichzelf de ware wijnstok waarop zijn discipelen als ranken geënt zullen worden om vrucht te kunnen dragen: Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft (Johannes 15:4). Een prachtig beeld van wie wij zijn in Christus. Van nature zijn wij wilde ranken die op de edele wijnstok geënt mogen worden. Maar dan moeten we eerst van de wilde wijnstok losgesneden worden. Dit is het beeld van onze bekering.

In de praktijk wordt een wilde rank expres schuin afgesneden, zodat zijn wond zo groot mogelijk is. Alleen als de rank gewond is kan hij op de edele wijnstok geënt worden. Want de landman heeft in de zijde van de edele wijnstok een kruis gesneden waarin de rank geënt wordt. Een prachtig beeld van hoe jij door het wonder van het kruis in eenheid met Christus mag leven. Alleen als je erkent dat je verwond bent, kun je in Christus geënt worden en kun je zijn levenssappen tot je nemen. Daarom zei Jezus dat Hij niet is gekomen voor hen die menen gezond te zijn, maar voor hen die weten dat zij ziek zijn (Marcus 2:17).

Als verwonde rank word je in de wond van de ware Wijnstok opgenomen, omwonden met een draad en afgedekt. In de natuur duurt het drie jaar voordat de rank zich aan de sterke wijnstok gehecht heeft en de sappen van de wijnstok de rank doorstromen, waardoor de rank edele vruchten gaat voortbrengen. Zo ben jij geënt op de Here Jezus Christus. Je hebt deel gekregen aan zijn goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). In eenheid met Christus neem je goede en gezonde levenssappen in je op en ga je heerlijke vruchten voortbrengen: het karakter van Jezus wordt meer en meer in jou zichtbaar.

We proberen vaak uit onszelf vrucht te dragen. We doen ons best om liefdevol, vriendelijk en zachtmoedig te zijn. Maar de vrucht van de Geest is niet iets wat jij zelf doet of verandert, zegt Jezus. Als je in Hem en in zijn onderwijs blijft en wandelt in zijn wil, ga je vanzelf blijvende vruchten voortbrengen waardoor God geëerd zal worden. Jezus zei: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen’ (Johannes 15:8, NBV).

Video ‘Geënt op de Wijnstok’
Wilkin bezoekt een echte wijngaard en laat zien hoe je geënt kunt zijn op de ware Wijnstok.