Vorige week heb ik je geholpen om de eerste twee vragen te stellen, om Gods plan voor jouw leven te ontdekken:

  1. Welk temperament heeft God jou gegeven?
  2. Welke gaven en talenten heeft God jou gegeven?

Als je antwoord hebt kunnen geven op deze twee vragen, ben je al een goed op weg om Gods plan met jouw leven te ontdekken. Het beantwoorden van vraag 3 en 4 geeft je nog meer helderheid.

3. Waar ligt jouw passie?
Bayless Conley is voorganger van het Cottonwood Christian Center in Los Alamitos (VS). Ik hoorde hem eens vertellen hoe hij, als bijna afgestudeerde bijbelschoolstudent, zich afvroeg op welke plaats God hem nodig zou hebben. Hij besloot er regelmatig voor te bidden en te vasten. Iedere keer als hij dat deed kwam de staat Californië in zijn gedachten. In zijn beleving kon dit nooit van God zijn. Californië betekende strand, palmbomen en altijd mooi weer! Dus begon Bayless elke keer als deze gedachte bij hem opkwam de duivel te bestraffen. Dit hielp alleen niet veel. Integendeel, de gedachte drong zich steeds sterker aan hem op. Uiteindelijk had Bayless de moed zijn strijd met een oudere voorganger te delen. Misschien dat deze ervaren man hem zou kunnen helpen. Zijn antwoord was verrassend anders dan Bayless verwacht had. ‘Bayless,’ zei hij, ‘zou het misschien kunnen zijn dat het de Heilige Geest is, die jou probeert te vertellen waar Hij je wil hebben?’ ‘Maar dat kan niet waar zijn. Ik ben dol op Californië! Dit kan nooit van God zijn!’ Bayless ontdekte toen hoe absurd zijn gedachten waren. Sommige christenen denken nog steeds dat, als ze hun leven aan God geven, God hen naar die plaatsen brengt waar ze een natuurlijke afkeer van hebben. En dat Hij hen dan vraagt te doen wat ze van nature nooit zouden doen. Dit is een vreemde gedachte en gebaseerd op een verwrongen beeld van God. Jij mag geloven dat God jou heeft geschapen voor een plek die bij je past. En dat Hij je in de meeste gevallen roept voor een doelgroep waar je van nature bewogenheid voor hebt. Als je bijvoorbeeld bewogenheid voor kinderen hebt, moet je in eerste instantie niet met ouderen gaan werken. Je mag geloven dat de opdracht die God jou geeft, je op het lijf geschreven is. Als je dat gaat begrijpen, zul je Gods plan voor je leven sneller ontdekken dan je tot nu toe had durven hopen. Als je ontdekt voor welke groep mensen je bewogenheid hebt, begrijp je ook voor wie God jou wil gebruiken.

4. Waar heb je een positieve invloed op mensen en/of situaties?
In veel gevallen doen we veel te moeilijk over het ontdekken van Gods wil voor ons leven. We gaan te snel er aan voorbij hoe God ons gemaakt heeft. Je kunt bijvoorbeeld heel eenvoudig wie er geroepen is om met kinderen te werken. Dat is die man of vrouw die een natuurlijke aantrekkingskracht op kinderen uitoefent. Ze zwermen als bijen om de zoete honing om deze persoon heen. Altijd zijn er kinderen in hun buurt. Als iemand aangeeft met kinderen te willen werken, maar ik constateer niet dat kinderen ook met hem zouden willen werken, dan moet ik de persoon durven vragen of dit werkelijk Gods wil is voor zijn leven. Op welke mensen heb jij een positieve invloed? En in welke situaties kom je het beste uit de verf? Dit zegt veel over Gods plan voor jouw leven.

Als je bovenstaande vragen hebt kunnen beantwoorden (en die van vorige week), ben je al flink op weg om Gods plan voor jouw leven te ontdekken. De manier waarop Hij je geschapen heeft zegt veel over jouw hemelse missie op aarde. Op de vraag waar en wanneer God jou wil inzetten voor zijn plan is het belangrijk dat je de stem van God leert verstaan. De Heilige Geest zal je duidelijk maken op welke plaats je God mag dienen en wanneer het de tijd is dat je Hem mag helpen om zijn droom te verwerkelijken. Deze vragen beantwoord ik in mijn boek God speelt geen enkele rol in mijn leven …

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)