Toen ik Gods plan voor mijn leven leerde kennen, ontdekte ik dat ik mijn leven vaak door verkeerde dingen heb laten sturen: schuldgevoelens, wrok, boosheid, angst, afwijzing, behoefte aan goedkeuring, materialisme enzovoort. Al deze dingen brachten mij tot dezelfde uitzichtloze situatie: onnodige spanningen en een onvervuld leven. Toen ik Gods plan voor mijn leven begon te ontdekken, werden de vooruitzichten helemaal anders: mijn leven kreeg meer inhoud, ik kon makkelijker goede keuzes maken, ik leefde bewuster en ik was gemotiveerder dan ooit. Het is meer dan de moeite waard hier eens samen over na te denken.

1. Als je Gods plan voor jouw leven kent, krijgt je leven meer inhoud
Iedere dag is een geschenk uit Gods hand. De gedachte dat God zich om jouw leven bekommert en naar jou omziet, is ontzagwekkend en maakt je ervan bewust dat je waardevol en belangrijk voor Hem bent. Gods plan voor je leven te kennen is zo stimulerend. Het spoort je aan om een leven van betekenis te leiden. Te weten dat jouw leven van grote betekenis is voor Hem geeft je hoop voor de tijd die komt. God zegt ook tot jou: ‘Ik weet welke plannen Ik voor je heb. Met deze plannen heb Ik voor je het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven’ (Jeremia 29:11).

2. Als je Gods plan voor jouw leven kent, kun je makkelijker goede keuzes maken
Als je Gods plan voor jouw leven niet kent, is het gevaar groot dat je leeft bij de dag. En dat je je keuzes baseert op grond van de mening van anderen, de omstandigheden of je stemming van dat moment. Als je Gods weg voor jouw leven kent, wordt je agenda niet langer bepaald door wat er allemaal op je afkomt. Je kunt dan beter prioriteiten stellen, omdat je weet waarvoor God je geroepen heeft. Je kunt makkelijker ‘nee’ zeggen als je gevraagd wordt iets te doen dat niet in de lijn ligt van Gods plan met jouw leven. Het maakt je meer standvastig en het levert minder stress, vermoeidheid en conflicten op. Jesaja zegt dat je veilig bent als je standvastig vasthoudt aan het plan dat God voor jou bedacht heeft. Dan kun je altijd in zijn vrede leven (Jesaja 26:3).

3. Als je Gods plan voor jouw leven kent, leef je doelbewuster
De apostel Paulus geeft ons een wijs advies: ‘Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil’ (Efeze 5:17, NBV21). Het Griekse woord voor onverstandig wordt ook vertaald als ‘ondoordacht’ of ‘zonder reden’. Het is belangrijk dat je weet wat God van jou wil. Dan kun jij je daar doelgericht aan toewijden. Het zal je helpen ‘nee’ te zeggen tegen verleidingen van de wereld om je tijd niet te verspillen aan dingen die je van God(s plan) afhouden. Daarom zei Petrus: ‘Laat je gedurende de rest van je leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. Je hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben’ (1Petrus 4:2-3, NBV21). Beperk je activiteiten en geef prioriteit aan datgene waarvoor je geroepen bent. We hebben lang genoeg tijd verspild door de regisseur van ons eigen leven te zijn.

4. Als je Gods plan voor jouw leven kent, ben je meer gemotiveerd en zul je kunnen volharden
Het besef dat we voor God van grote waarde zijn en dat Hij een plan met ons leven heeft, vervult ons hart met passie. Passie voor God en passie voor zijn plan met de wereld. Gepassioneerde mensen zijn aantrekkelijk. Zij zijn zeer gemotiveerd en dat prikkelt anderen. Als jij Gods plan voor je leven kent, kun je volharden, ook als je de wind tegen hebt. Je houdt Gods doel voor ogen en weet dat Hij jou de kracht zal geven om door te gaan. Volgende week geef ik je een aantal sleutels die je hierbij helpen.

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)