Is het niet geweldig als je dit kunt zeggen?

Plotseling zag ik de Duitse sticker. Met grote letters stond gedrukt: God speelt geen enkele rol in mijn leven.  Even was ik verward over de betekenis van deze tekst. Maar toen las ik de kleine lettertjes erachter: Hij is de regisseur! De woorden hadden me direct te pakken. Op dat moment wist ik dat ik een boek zou schrijven met deze titel. Is het niet geweldig als je kunt zeggen: ‘God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur?’

Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak   niet meer dan een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek van ons leven zelf te kunnen schrijven. We worden van alle kanten aangespoord de manager over ons eigen bestaan te zijn. Om met ‘vooruitziende blik’ onze eigen toekomst ter hand te nemen.

We worden verleid om al onze energie te stoppen in het verwerkelijken van onze idealen en het vervullen van onze persoonlijke levensdoelen. Op krampachtige wijze proberen we het leven maakbaar en vooral beheersbaar te maken. Laten we afrekenen met een leven waar God een door ons toebedeelde rol toegewezen krijgt in het script dat wij zelf hebben geschreven.

In de veel te lange tijd dat ik de regisseur van mijn eigen leven was, had ik God nodig om mijn eigen plannen te verwerkelijken. In mijn gebeden was dit te horen. Ik vroeg God mijn leven in te delen, zoals ik dacht dat het goed voor me was. ‘Here God, wilt U ervoor zorgen dat ik deze baan krijg? Dat ik, voor ik op vakantie ga, me weer fit voel? God, wilt U die en die deur voor mij openen?’ En als het niet gebeurde, zoals ik gevraagd en verwacht had, raakte ik teleurgesteld.

Toen ik ontdekte dat God geen enkele rol in mijn leven wil spelen, maar dat Hij de regisseur van mijn leven wilde zijn, betekende dit een enorme verandering voor mij. Ik had te lang in de omgekeerde wereld geleefd. Na mijn ‘ontdekking’ begon ik anders te leven, te bidden en voorbede te doen. Ik begon me te richten op Gods plan voor deze wereld en zijn gedachten voor mijn leven. Ik bad niet langer ‘Here God, wilt U …?’ maar vroeg Hem mij zijn wil voor mijn leven te laten zien. God mocht mijn leven regisseren volgens zijn plan!

In Psalm 103:7 staat dat God aan Mozes zijn wegen bekend maakte en aan het volk Israël zijn grootse daden. Het is zeer verleidelijk om God vooral te vragen zijn macht en kracht aan ons te laten zien. Mozes wist echter dat het veel belangrijker was om te weten wat Gods plan met het volk Israël was. Daar kon hij zijn hele leven naar inrichten, wetende dat God, ongeacht de omstandigheden, de regie in handen zou hebben. Later zou koning Salomo deze woorden schrijven: ‘In het hart van een mens leven vele verborgen gedachten, maar wat de Here besluit gebeurt’ (Spreuken 19:21, HB). Vanaf die tijd wilde ik als Mozes zijn en bad ik elke dag: ‘Wijs mij uw weg, HEER (leer mij hoe ik uw wil kan doen), laat mij wandelen op het pad van uw waarheid’ (Psalm 86:11, NBV21).

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)