Het is verschrikkelijk als iemand je heeft verwond en verder leeft alsof er niets is gebeurd. Het is veel moeilijker om een schuldenaar te vergeven dan iemand die met tranen in de ogen zijn spijt komt betuigen. Het heeft mij geholpen te weten dat het Nieuwe Testament twee woorden heeft voor vergeving: chari zomai en aphiemi. Het eerste betekent ‘genade schenken’ en het tweede betekent ‘loslaten’ of ‘zich van iets bevrijden’. Zie je hoe ze bij elkaar horen? Als jij je schuldenaar genade schenkt, maak je jezelf los van de dader en van wat jou is aangedaan. Vergeving schenken levert je niet uit aan de dader, maar maakt je los van de dader. Vergeving schenken is Jezus vastgrijpen zodat je de ander kunt loslaten. Je hoeft niet te wachten tot de dader berouw toont, zijn excuses aanbiedt of op de knieën gaat. Je hoeft niet te proberen zijn jeugd te begrijpen of te snappen waarom hij deed wat hij deed. Je hoeft alleen maar los te laten. God zegt in Psalm 46:11 (WV): ‘Wees stil en weet dat Ik God ben.’ Het Hebreeuwse woord voor ‘stil’ betekent onder meer ‘loslaten’ of ‘laten ophouden’. Het komt van een grondwoord dat ‘laten maken door de hand van een arts’ betekent. Als God tegen je zegt: ‘Laat los en weet dat Ik God ben’, dan belooft Hij dat er ruimte in je hoofd en hart komt voor zijn genezende liefde. Heb je tijd nodig om tot zo’n overgave te komen? Neem die tijd. Het is niet vreemd dat je dit moeilijk vindt.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert