God belooft dat wie besluit tot zegen te zijn voor anderen – in goede en in slechte dagen – ook zelf overvloedig verkwikt zal worden in goede en in slechte dagen. Wat een belofte! Heb jij ook ontdekt dat als je tot zegen mag zijn voor anderen de eerste zegen altijd voor jou is? Je hebt iemand tot Jezus mogen leiden en de blijdschap die je hierna ontving zindert nog een tijdje door. Je hebt iemand mogen bemoedigen en achteraf vraag je je af waar je de woorden vandaan haalde. Gods vrede die alle verstand te boven gaat hangt nog dagen om je heen. Je mocht voor iemand die ziek is bidden en God genas hem op wonderlijke wijze. Je geloof en vertrouwen in God heeft een enorme boost gekregen. Je verlangt ernaar om nog meer tot zegen te zijn om de overvloedige zegen van God die Hij nog voor je heeft klaarliggen te ontvangen. Wie geeft zal nooit gebrek lijden. Het is mijn gebed dat je deze belofte als Gods waarheid omarmt. Vraag God in elke situatie hoe je tot zegen kunt zijn voor alle betrokkenen. Voor wie mag jij vandaag tot zegen zijn?

Uit: Begin je dag met God