Jesaja zei tegen Israël: ‘Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God [Elohim olam] is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden’ (Jesaja 40:28, NBV). Elohim Olam is de eeuwige God die het oneindige universum heeft geschapen. Elohim Olam spreekt over Gods eeuwige en onveranderlijke karakter: God is liefde. Elohim Olam leert ons dat God onveranderlijk is in zijn karaktereigenschappen en in al zijn plannen. Al Gods karaktereigenschappen – zijn heiligheid, rechtvaardigheid, waarachtigheid, barmhartigheid, verdraagzaamheid, lankmoedigheid, alwetendheid, wijsheid en goedheid – zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid in lijn met zijn liefde. We hebben een onophoudelijk betrouwbare God. Zoals Jakobus ons leert: ‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer’ (Jakobus 1:17). Gods plannen en bedoelingen zijn tijdloos en onveranderlijk, Hij zal niet nalaten ze uit te voeren. Omdat onze God eeuwig en onveranderlijk is, is Hij ons vaste fundament dat volkomen betrouwbaar is: ‘Vertrouw op de HEERE tot in eeuwigheid, want de HEERE, de HEERE, is de eeuwige Rots’ (Jesaja 26:4).

Uit: God is liefde punt!