God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
SALOMO in Prediker 9:7

Toen Jezus zich liet dopen in de Jordaan klonk er een stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb!’ (Marcus 1:11, HSV). Van het woord ‘welbehagen’ word ik niet echt warm. Het is een oud Nederlands woord dat ‘plezier’ of ‘genieten’ betekent. Nu krijgt dit bijbelvers voor mij een heel andere gevoelswaarde. God zegt dat Hij plezier heeft in Jezus en dat Hij van Hem geniet wanneer Hij naar Hem kijkt. De Nieuwe Bijbelvertaling verwoordt het prachtig: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’ Maar luister: besef je wel dat God – als jij opnieuw geboren bent – dit ook tegen jou zegt? ‘In Christus’ sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden ook voor jou bestemd: ‘Jij bent mijn geliefde kind! In jou vind Ik vreugde! Ik geniet van jou!’ Zo kijkt God ‘in Christus’ naar jou. Hij ziet jou ‘in Christus’ en kan daar enorm van genieten.

Toen Jezus werd geboren verscheen er een menigte van engelen die God loofde met de woorden: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14, HSV). God heeft in mensen een welbehagen! Hij heeft ons niet gemaakt om ons te veroordelen, maar om van ons te genieten. Het Hebreeuwse woord voor ‘welbehagen’ is ratsah; het betekent ‘behagen scheppen’, ‘plezier hebben in’ en ‘genieten van’. God schept behagen in jou! Hij heeft plezier in jou! En Hij geniet van jou! In modern Hebreeuws wordt nog steeds hetzelfde woord gebruikt als je tegen iemand zegt: ‘Ik mag jou graag!’ Dat is wat God tegen jou zegt. ‘In Christus’ ben je immers goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. Durf je te geloven dat God van je geniet als Hij naar je kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent? Dat Hij plezier heeft in jou?

Het Hebreeuwse woord voor ‘genieten’ is een intensieve werkwoordsvorm van het woord ‘zien’. Genieten is inzien dat God alles heeft geschapen om van te genieten. Prediker 8:15 zegt: ‘Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven.’ Het Hebreeuwse woord voor ‘vreugde’ is simchah en betekent letterlijk ‘vrolijk genieten’. Het verlangen om vrolijk te genieten heeft God in jou gelegd en mag je niet onderdrukken. Prediker 9:7-9 zegt: ‘Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.’ Nu snap je waarom er meer dan tienduizend smaakpapillen in je tong zitten! Jij bent geschapen om te genieten van alles wat God je geeft. C.S. Lewis zei: ‘Een christen geniet van de warmte van de zon op zijn huid, net zoals de meeste mensen. En… zij hebben ook het bijzondere vermogen om via de zonnestralen omhoog te kijken en de bron van de stralen te ontdekken en van Hem te genieten.’ Ieder kind van God heeft de bijbelse opdracht om een eersteklas levensgenieter te zijn!

Uit: Hoe God naar je kijkt