Vrij Zijn TV

In Christus ben je niet langer een zondaar

Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt
jouw identiteit, maar wat Jezus voor jou
heeft gedaan aan het kruis