‘De duisternis heeft niet het laatste woord’

Door Martin Koornstra

Speciaal voor jou stellen we de preek De duisternis heeft niet het laatste woord van Martin Koornstra gratis beschikbaar. In deze indrukwekkende boodschap, die hij hield op de Vrij Zijn Zomerweek 2016, neemt Martin je mee in zijn persoonlijke worsteling waarom niet alle mensen voor wie hij bidt genezen. Een indrukwekkend relaas, waarin hij je op een gebalanceerde wijze laat zien dat genezingen ‘in de tussentijd’ een voorproef zijn van ‘het herstel van alle dingen’ dat bij Jezus’ wederkomst ons volledig ten deel zal vallen.

Wilkin van de Kamp: ‘Deze preek van Martin heeft mij bijzonder geraakt. Ik ben diep onder de indruk van de liefdevolle en bewogen manier waarop Martin antwoord geeft op de vragen die ik in Waarom grijpt God niet in? behandel en waar we allemaal mee worstelen. Het sluit naadloos aan bij de inhoud van mijn boek en wat ik hiermee hoop te bereiken. Neem de tijd om deze boodschap te luisteren. Je zult rijk gezegend worden!’