Genade rekent af met veroordeling

Als kerk mogen we aan Jezus een voorbeeld nemen: Hij dreigde niet, veroordeelde niet, vonniste niet, beschuldigde niet en wees niemand af. In Hem kreeg Gods genade een gezicht.

Tegen de vrouw die overspel had gepleegd zei Hij: ‘Ik veroordeel u niet’ (Johannes 8:11). Jezus was de Man zonder zonde en had het recht om iedereen te veroordelen, maar Hij deed het niet. Hij zei: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden’ (Johannes 3:17, HB). Jezus maakte duidelijk dat Hij was gekomen om het juk van de veroordeling van ons weg te nemen, door het kruis op zich te nemen en de spiraal van zonde en veroordeling te doorbreken. Zijn genade geeft ons de kracht om een nieuw leven te beginnen. Daarom zei Hij tegen de vrouw: ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer!’ Met deze woorden sloeg Jezus de steen van de wet uit de handen van haar aanklagers.

De kerk is niet geroepen om mensen te bedelven onder een boodschap van veroordeling. De Bijbel zegt: ‘Eerst was de zonde oppermachtig en had de dood het laatste woord. Nu is de genade aan de macht en worden mensen vrijgesproken. Nu geeft onze Here Jezus Christus ons eeuwig leven’ (Romeinen 5:21, HB). Dit is het hart van het evangelie dat met grote kracht in alle kerken verkondigd mag worden, waarna – God weet hoeveel – mensen zullen afrekenen met de geheimen in hun leven.

Uit: Bevrijd van banden

Bevrijd_van_band_546b9c7ec9df7Bestel het boek portovrij

Uit: Bevrijd van banden
Auteur: Wilkin van de Kamp
Pagina’s: 448
Actiecode: bvb
Bestel het boek vandaag en betaal geen verzendkosten!