Themaconferentie 12 maart 2022

Als je niet in God zou geloven, hoe zou je dan willen dat Hij zou zijn? Heilig? Rechtvaardig? Barmhartig? De meesten van ons zouden zeggen: ‘Ik zou willen dat God liefde is, volmaakte liefde.’ Nu is dat juist het goede nieuws! In deze conferentie willen we je helpen om de rode draad van Gods liefde in de Bijbel te ontwarren. Ik schrijf en spreekt graag over Gods liefde. Gods liefde heeft mijn hart veroverd. De meeste van mijn lezers spreken hun verlangen uit om de God die liefde is te leren kennen. Toch zijn er nog steeds die twijfelen. Ze vragen zich af of ik niet te eenzijdig ben, of ik niet te veel de nadruk leg op Gods liefde. ‘God is toch veel meer dan dat?’ ‘We moeten ons toch niet focussen op één aspect van God?’ ‘Krijgen we zo niet een veel te lief beeld van God?’ ‘God is liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij kan ook boos worden.’ Mijn antwoord is altijd hetzelfde: ‘Gods liefde kent geen ‘maar’. God is liefde punt!’ Het lijkt wel of we niet kunnen omgaan met God, die in alles wie Hij is en die in alles wat Hij doet liefde is. Waar zijn we bang voor? Ik geloof en hoop van harte dat deze conferentie je zal helpen onze God – die liefheeft omdat Hij liefde is – te leren kennen. En dat je ‘God is liefde, maar …’ mag inruilen voor ‘Gods is liefde punt! 

  1. Gods liefde kent geen ‘maar’
  2. Als God liefde is, stuurt Hij toch niemand naar de hel?
  3. De God die als Jezus is

Spreker: Wilkin van de Kamp