Gods oog is op jou!

Koning David zegt dat God jou heeft gemaakt en dat Hij jou vanaf zijn troon in het oog houdt. God is niet naar je op zoek om met je af te rekenen. Hij wil je graag vrede geven en gunt jou zijn rust in je leven. Onder miljarden mensen op aarde weet God wie je bent en heeft Hij jou op het oog. Weet je nog dat het Hebreeuwse woord voor ‘herder’ lijkt op het woord dat voor ‘zien’ wordt gebruikt? De Goede Herder is degene die jou ziet. Hij kijkt je liefdevol aan en zal je nooit uit het oog verliezen. Hij houdt van je en wil een relatie met jou. God heeft jou al gezien toen je in de moederschoot werd geweven.

David verwoordt het zo mooi: ‘Heer, U doorgrondt me, U kent me. U ziet mij of ik nu zit of sta. U verstaat mijn gedach­ten al van verre. U slaat mij gade of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe: het is U vertrouwd. Voor er een woord over mijn lippen komt, weet U al, Heer, wat ik denk. U bent om me heen, U bent voor me en achter me en uw hand ligt op mijn schouder. Dat U me zo kent kan ik niet bevatten, het gaat mijn verstand te boven. Waar kan ik U ontlopen, waar kan ik U ontvluchten? Al zou ik opklimmen naar de hemel, U bent er. Al zou ik afdalen naar het dodenrijk,

U tref ik er aan. Al vloog ik naar het uiterste oosten of streek ik neer in het verste westen, ook daar zou U mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast. Al vroeg ik de duisternis: ‘Verberg me, laat het nacht worden om mij heen,’ zelfs dan verbergt de duisternis me niet; voor U is de nacht als de dag, de duisternis als het licht. U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan. Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt is een wonder. Dat besef ik heel goed. Ik was voor U niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde. U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken’ (Psalm 139:1-16, GN).

God weet wie jij bent en Hij verlangt ernaar om tijd met je door te brengen. Zoals je bent en waar je ook bent. God is altijd op zoek naar jou, of je wilt of niet. Hij kan niet anders. Zijn ogen gaan over de hele aarde om jou te kunnen bijstaan. Hij kan je niet missen. Zijn liefde achtervolgt je en trekt je naar Hem toe. Je zit immers aan Hem vast met een koord van liefde. Want alle mensen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.

Op 23 juni 2018 organiseren we een themaconferentie in Amersfoort. Tijdens deze conferentie willen Aukje en Wilkin je helpen om de ‘reuzen’ die tegenover je staan en je intimideren te overwinnen.

In de tijd dat Aukje borstkanker had, was Psalm 23 voor hen een houvast in de storm. De woorden ‘U bent altijd bij mij’ hebben hen door deze zware tijd heen gedragen. Een tijd waarin alles onzeker leek te zijn. Maar juist in deze tijd mochten zij God van een heel andere kant leren kennen. Ze ontdekten dat Hij in elk seizoen van ons leven te vertrouwen is. God komt nooit te vroeg en al helemaal niet te laat, want Hij is er altijd!