Verzoend met de Vader

Daarom stuurde God zijn Zoon,
die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen
om de verhouding tussen God en ons
weer goed te maken. 

(1 Johannes 4:10, HB)

Op 14 februari beginnen de 40 dagen op weg naar Pasen. Tijdens deze weken mogen we samen de grootheid van het kruis ontdekken. Jezus’ bloed heeft voor ons gevloeid zodat wij vergeving, verlossing, reiniging, genezing en bevrijding mogen ontvangen. Naast deze wonderen mogen we ons door het wonder van het kruis ook verzoenen met God de Vader. 

Het Hebreeuwse woord voor ‘verzoening’ betekent dat je degene die jij iets schuldig bent iets ter vervanging aanbiedt om de schuld op te heffen. Jij en ik waren niet zelf in staat om onze verbroken relatie met God in orde te maken. Uit liefde heeft God zelf het initiatief genomen om ons met Hem te verzoenen. Hij stuurde zijn Zoon om de verhouding tussen Hem en ons te herstellen. Dat Jezus tot zonde werd gemaakt was de prijs die betaald moest worden om ons uit de macht van de zonde en de dood te verlossen. Deze omwisseling heeft aan het kruis plaatsgevonden. Dit is niet buiten God om gegaan, maar juist door Hem gewild:

‘Christus is immers, toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor slechte mensen gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons’ (Romeinen 5:6-11, HB).

Uit de nieuwe glossy: De zeven wonderen

Over de nieuwe glossy: De zeven wonderen

‘Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’
(Johannes 15:13, NBG)

In De zeven wonderen neemt Wilkin van de Kamp je mee naar de zeven momenten in het Paasverhaal dat het bloed van Jezus de aarde doordrenkte. Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg om het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde te sprenkelen, zo doordrenkte tweeduizend jaar geleden het bloed van Jezus zeven maal de aarde, waardoor de zeven wonderen van het kruis in jouw leven kunnen plaatsvinden.Een indringende vertelling over de laatste achttien uur van Jezus met adembenemende illustraties van Glenn van der Mull.