Verzoening is thuiskomen

Volgens de joodse traditie zijn er drie trajecten van verzoening: verzoening met God, verzoening met jezelf en verzoening met de ander. Je hebt vergeving van God nodig om jezelf en anderen te kunnen vergeven. Je hebt verzoening met God nodig om je met jezelf en anderen te kunnen verzoenen. Verzoening is thuiskomen bij God, jezelf en de ander.

Jezus nodigt je uit om in het huis van liefde te gaan wonen. Wonen in het huis van liefde betekent dat de Vader een speciaal plekje in zijn hart heeft voor jou. Het hart van de Vader is je thuis. Hier vind je alles wat je nodig hebt: liefde, geborgenheid, tederheid, vergeving en verbondenheid. Het woord verzoening betekent oorspronkelijk ‘beslechting’, ‘vrede’, ‘kus’. Het doet me denken aan de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die zijn zoon weer in zijn armen neemt. Letterlijk staat er dat de vader hem steeds maar weer bleef kussen. In een van zijn preken over de verloren zoon zei C.H. Spurgeon hierover: ‘Ik zie hoe God al mijn zonden wegkust. Als ze weer opkomen, kust Hij ze weer weg. Als ik er met schaamte aan terugdenk, geeft Hij me opnieuw een kus. En als mijn geweten me aanklaagt, kust Hij me keer op keer om me ervan te verzekeren dat ik volledig en van harte ben vergeven.’ In het hart van de Vader mag je thuiskomen en leert Hij je thuis te komen bij jezelf. In het huis van liefde mag je leren van jezelf en anderen te houden, zoals God van jou houdt.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert