Deze vragenlijst wil je helpen een mens zonder geheimen en zonder muren te worden! Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.’ Beantwoord de vragen daarom eerlijk en openhartig. De vragenlijst maakt inzichtelijk in hoeverre je emotioneel en geestelijk op een verkeerde manier aan mensen bent gebonden. Daarnaast worden mogelijke invalspoorten onthuld waardoor de boze je leven kan zijn binnengekomen, om je in bepaalde gebieden van je leven gebonden te houden. Breng daarom alles in het licht, zodat de boze geen enkele rechtmatige grond meer heeft om je nog langer in zijn greep te houden.

Auteur: Wilkin van de Kamp