Wij hebben deel aan zijn zalving

De zalving van de Heilige Geest is Gods aanwezigheid in ons en Gods kracht op ons Dit beeld heeft Paulus in gedachten als hij onze verbondenheid met Christus beschrijft. ‘In Christus zijn’ betekent dat Jezus ons niet behandelt als een krijgsgevangene, maar als zijn bruid en koningin. Wij mogen als bruid van Christus naast Jezus in de versierde strijdwagen plaatsnemen. Zo neemt Hij ons mee in zijn overwinning. Als Hij gezalfd wordt, ontvangen wij ook een deel van zijn zalving. De apostel Johannes schrijft later: ‘U hebt de zalving van de Heilige’ (1 Johannes 2:20). De zalving is dus niet van ons, maar van Christus (het Griekse woord voor zalven is chrio en is verwant aan chraomai, wat ‘een lening ontvangen’ of ‘van iets gebruik maken’ betekent). Paulus gaat nog een stap verder: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God’ (2 Korintiërs 1:21, NBG). God bevestigt niet alleen onze eenheid met Christus, de Gezalfde, Híj heeft ons gezalfd met de zalving van de Gezalfde. ‘In Christus zijn’ betekent letterlijk ‘in de Gezalfde zijn’. Wij dragen de zalving van de Gezalfde bij ons. Overal waar we komen, wordt de geur van de Gezalfde opgemerkt. Iedereen zal hierdoor weten dat wij bij Jezus horen.

Uit: Gods Geest in en op ons