Uit eigen ervaring weet Wilkin van de Kamp dat ‘ik vergeef je’ misschien wel de moeilijkste woorden zijn om uit te spreken. Vergeving schenken is niet gemakkelijk. Het is makkelijker om onze bitterheid te koesteren en wraak te zoeken. Maar wraak kan niet ongedaan maken wat ons is aangedaan. Bitterheid kan ons niet teruggeven wat we zijn kwijtgeraakt. Vergeving schenken is uitermate lastig en ongelooflijk moeilijk, maar kan het grootste cadeau worden dat we ooit hebben gekregen – als we bereid zijn het te schenken.

Vergeving schenken is een pijnlijk proces. Het vergt tijd om onder ogen te zien waar onze pijn zit en wat er is aangericht. Er is iets van ons geroofd: ons vertrouwen in mensen, onze waardigheid, onze reputatie, onze gezondheid. Vergeving schenken is de sleutel tot vrijheid, vrede, genezing en een hoopvolle toekomst. Het is een proces waarin we stap voor stap heling gaan ervaren. Soms moeten we iemand meerdere malen vergeven, voordat we emotioneel worden losgemaakt van de persoon in kwestie en van alle negatieve emoties en herinneringen uit het verleden. Loslaten vraagt moed, maar het is een keuze met alleen maar positieve gevolgen. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws. Er gaan deuren open die we voorheen niet hebben opgemerkt.

Spreker: Wilkin van de Kamp