In diesem Bibelstudium begeben wir uns auf eine Reise, die uns entlang der sieben Wunder des Kreuzes führt. Wir werden entdecken, auf welche Weise Jesu Blut floss und welche Bedeutung dies für uns persönlich hat. Die Größe des Kreuzes wird uns erstaunen. Wir werden erkennen, welche Auswirkungen das Opfer hat, das Jesus vollbrachte, um uns zu vergeben, zu erlösen, zu reinigen, zu heilen, zu befreien, mit Gott zu versöhnen und ein völlig neues Leben zu geben.

Die letzten 18 Stunden ist ein Bibelstudium für Gruppen im Umfang von sieben Wochen. Während der Woche beschäftigt sich jeder Einzelne individuell mit dem Bibelstudium, und einmal pro Woche treffen sich alle Gruppenmitglieder, um Gemeinschaft zu haben, sich über das Gelernte auszutauschen und eine Folge der Serie »Die sieben Wunder in Jerusalem« zu schauen.

De laatste 18 uur is een bijbelstudie van zeven weken voor kleine groepen, waarbij je elke week een groepsbijeenkomst bijwoont en je doordeweeks zelf bijbelstudies doet. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie ‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ en een aflevering van de animatieserie ‘De zeven wonderen’. De bijbelstudie is bedoeld voor groepen, maar je kunt het werkboek ook individueel doorlopen.

Je gaat ontdekken op welke wijze Jezus’ bloed heeft gevloeid en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Je zult onder de indruk raken van de grootheid van het kruis. Je gaat zien wat de reikwijdte van het offer is, dat Jezus bracht om jou te vergeven, te verlossen, te reinigen, te genezen, te bevrijden, je met God te verzoenen en je een heel nieuw leven te geven.

Auteur: Wilkin van de Kamp
Paperback | 9783947304059 | Druk: 1 | 318 pagina’s

Andere boeken uit De zeven wonderen-serie zijn: