Deze audio CD is het resultaat van jarenlange ervaring in de dienst van bevrijding. Op niet mis te verstane wijze laat Wilkin van de Kamp zien hoe ‘de draak’ (de duivel) zijn kracht verleent aan mensen die hem aanroepen en zich – bewust of onbewust – met hem verbinden (Openbaring 13:2). Ontdek hoe zij, die occultisme bedrijven (afgoderij, toverij, waarzeggerij en spiritisme), occulte krachten verwerven door zich te verbinden met occulte geesten. Zij maken gebruik van de ‘energeia satanas’ (‘werkingen van satan’ – 2 Thessalonicenzen 2:9). Deze ‘energie’ of ‘kracht’ heeft satan oorspronkelijk van God gekregen. Na zijn val bezit hij nog steeds deze bovennatuurlijke kracht, maar gebruikt deze voor zijn eigen verheerlijking, om mensen te misleiden, van God weg te trekken en te vernietigen.

Wilkin waarschuwt niet alleen tegen allerlei esoterische en occulte invloeden in onze samenleving. ‘De geheime wereld achter occultisme’ opent bovenal de ogen van de luisteraar voor de geestelijke werkelijkheid die achter deze occulte invloeden is verborgen en voor de vernietigende gevolgen van iedere vorm van occulte betrokkenheid. Om vervolgens de weg te wijzen naar volledige vrijheid die er is in Jezus Christus.

Spreker: Wilkin van de Kamp
Aantal CD’s: 4